Een begrip in de regio

Behandelmogelijkheden van podotherapeuten

Voorafgaand aan het toepassen van de interventies wordt er podotherapeutisch onderzoek gedaan. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen waaruit we een podotherapeutische diagnose opstellen en dan in overleg met de patiënt een behandelplan opstellen. Het podotherapeutisch onderzoek omvat standaard een anamnese, palpatie, functieonderzoek, ganganalyse en inspectie, maar ook aanvullend onderzoek met behulp van echografie of een statische en dynamische druk- en impulsmeting is mogelijk.

 Teenorthese

Teenprothese

Orthonyxie

Instrumentele behandeling

Screening

Wondbehandeling

Verbandtherapieën

Taping

Podotherapeutische zolen

Manuele therapie en mobiliseren

Oefeningen

Advies en voorlichting

Schoeisel

Aanvullende informatie

Tell a friend