Informatie spreekuren rondom het Corona Virus

Informatie spreekuren rondom het Corona Virus

Informatie Spreekuren en het Corona Virus

Vanwege de uitbraak van het Corona virus (Covid-19) zijn er passende maatregelen genomen, in lijn met de richtlijnen van de overheid, RIVM, GGD en onze eigen beroepsvereniging.

Voorwaarden fysieke behandeling

Daar waar een fysieke behandeling nodig is, is dit mogelijk met in acht name van twee belangrijke overwegingen. De te behandelen patiënt mag geen corona besmettingsgevaar opleveren aan zorgverlener of medebezoekers in de wachtkamer. Zie de checklist hieronder “Mag ik op de afspraak komen”. De tweede overweging betreft het terughoudend inplannen van fysieke behandelingen bij patiënten waarbij een corona besmetting een ernstig verloop zou kunnen hebben. Zie hieronder de checklist “Terughoudendheid is geboden”.

Mag ik op de afspraak komen

Wij willen u vragen uw afspraak te verzetten wanneer u kort voor de afspraak “ja” zou antwoorden op één of meerdere van onderstaande vragen:

 • Heeft u corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met bewezen corona?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?
 • Bent u korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissiegebied geweest of (gezins)contacten gehad met een aangetoond corona patiënt?
 • U woont in een instelling of verpleeghuis?
 • Heeft u dysfagie (slikstoornis)?
 • Heeft u symptomen zoals neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen?
 • Heeft u een loopneus, keelpijn, verhoging (tot 38 graden) of koorts (≥38⁰C)?
 • Ervaart u kortademigheid, vermoeidheid, hoofdpijn, conjunctivitis (blindvliesontsteking oog), een ziek-zijn-gevoel of diarree?
 • Heeft u huisgenoten of gezinsleden met deze klachten?

 

Terughoudendheid is geboden

Bij extra kwetsbare patiënten zijn wij terughoudend met het inplannen van een fysieke afspraak. Bespreek uw zorgen met ons als één of meerdere van de onderstaande voorbeelden op u van toepassing is:

 • Leeftijd ≥ 70
 • Functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • Chronische hartaandoeningen
 • Ernstige nieraandoeningen (dialyse of niertransplantatie)
 • Verminder weerstand tegen infecties door medicatie of afweerstoornissen
 • Chemotherapie en/of bestraling kankerpatiënten
 • Onbehandelde HIV-infectie of HIV-infectie met een CD4-getal <200/mm3

Zorg op afstand

Sommige zorg kunnen wij ook op afstand leveren, middels beeldbellen of telefonische consulten. Via de afsprakenApp. Als u een afspraak maakt, kunt u deze op de telefoon downloden. Daarna kunnen we op het afgesproken moment beeldbellen.

Uw eigen (hygiëne) maatregelen

Kom zoveel mogelijk alleen naar de afspraak en kom niet te vroeg. Wij vragen u om bij binnenkomst de handen te desinfecteren (er staat een dispenser bij binnenkomst). Ook in de toiletten is er gelegenheid om de handen te wassen met zeep en zijn er papieren handdoekjes beschikbaar. In de wachtkamer is er voldoende ruimte om gepaste afstand tot anderen te behouden. De tijdschriften zijn tijdelijk weggehaald. Zoals landelijk afgesproken, schudden we ook bij Podotherapie Linders geen handen meer.

Onze (hygiëne) maatregelen

Onze praktijk en onze instrumenten worden al standaard schoongemaakt en gesteriliseerd conform ziekenhuis standaarden. Onze behandelaars hebben adequate beschermingsmiddelen zoals mondmaskers, handschoenen en schorten voor uw en hun eigen veiligheid. Maar er zijn additionele maatregelen zoals extra schoonmaak en desinfectie van contactoppervlakten zoals de balie of deurklinken. Ook in de behandelkamer wordt na elke behandeling de behandelbank, unit en stoelleuningen extra afgenomen. Er wordt ook bij diverse behandelingen een preventiescherm ingezet. Natuurlijk zorgt uw behandelaar voor goede eigen handhygiëne.

Uw zolen kunnen worden bezorgd

Om u in staat te stellen zo veel mogelijk thuis te blijven bezorgen wij uw podotherapeutische zolen of opmaat gemaakte slippers-sandalen thuis als u dat graag wilt.

Vragen of suggesties
Mochten u verder vragen of suggesties hebben laat het ons weten. U kunt ons bereiken o485-455268 of info@podotherapielinders.nl.

Deel dit

Oefeningen

Uw podotherapeut heeft u oefeningen voor thuis meegegeven. Deze oefeningen zijn in een viertal catergorieën (deel 1-4) verdeeld. Binnen deze categorieën kunt u voorbeeld filmpjes afspelen van de desbetreffende oefeningen.

Lees meer
Informatie spreekuren rondom het Corona Virus
Informatie spreekuren rondom het Corona Virus