Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een podotherapeut en een podoloog/ podo-posturaaltherapeut/podokinesioloog?

Podotherapie is een wettelijk erkend en beschermd beroep volgens de Wet BIG, artikel 34. Een podotherapeut heeft gegarandeerd de HBO-opleiding Podotherapie met goed gevolg afgerond.  Een podoloog , podo-posturaaltherapeut of podokinesioloog is geen wettelijk erkend beroep en het beroep heeft geen officiële regelgeving. Vaak hebben deze beroepsbeoefenaren een gedegen opleiding of cursus gevolgd. Echter, door het gebrek aan regelgeving kan het ook voorkomen dat iemand zonder veel kennis zich podoloog noemt.

Wat is het verschil tussen een podotherapeut en een voetverzorg(st)er/ pedicure?

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en klachten voortvloeiend uit een afwijkende voetstand en/of looppatroon. Een voetverzorg(st)er of pedicure verzorgt de voeten en behandelt deze niet. Simpel gezegd: een pedicure zorgt meestal voor een tijdelijke verlichting van de pijn en een podotherapeut probeert de oorzaak van de pijn te zoeken en daarbij een oplossing te bedenken.

Verricht een podotherapeut ook pedicure-behandelingen?

Alleen wanneer een pedicure een bepaalde behandeling niet meer kan, durft of mag, zal een podotherapeut haar behandeling overnemen. In het bijzonder bij patiënten met diabetes mellitus, reuma en vaatlijden neemt de instrumentele behandeling een belangrijke plaats in.

Meet een podotherapeut ook steunkousen aan?

Nee, hiervoor moet u naar een leverancier van elastische kousen. Dit gaat overigens altijd via een arts of specialist.

Wordt podotherapie vergoed?

De vergoedingen zijn per verzekering verschillend. De meeste verzekeraars vergoeden podotherapie geheel of gedeeltelijk, echter alleen vanuit de aanvullende verzekeringen. U kunt dit nakijken in uw polis, navragen bij uw verzekeraar of voor een overzicht kijken bij ‘vergoedingen’ onder het kopje ‘podotherapie’.

Wat kost een behandeling?

De kosten verschillen per behandeling. Bij uw eerste bezoek wordt u uitgebreid geïnformeerd over de kosten.

Wat is de levensduur van een podotherapeutische zool?

Een podotherapeutische zool gaat over het algemeen drie jaar mee. Bij de jaarlijkse controle wordt o.a. de toestand van uw zolen beoordeeld en meestal zal de bovenlaag  vervangen moeten worden. De levensduur van de zolen is uiteraard sterk afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en de omstandigheden waaronder u ze gebruikt. Ook de mate waarin u transpireert, de hardheid van de materialen die zijn gebruikt en het gewicht dat op de zolen rust beïnvloeden de levensduur.

Deel dit

Oefeningen

Uw podotherapeut heeft u oefeningen voor thuis meegegeven. Deze oefeningen zijn in een viertal catergorieën (deel 1-4) verdeeld. Binnen deze categorieën kunt u voorbeeld filmpjes afspelen van de desbetreffende oefeningen.

Lees meer
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen